INTRACLIMA
Gezond wonen en gezond werken

Binnenmilieu onderzoek


Het binnenmilieu onderzoek is voor u de juiste keuze wanneer u:

  • Een algemene indruk wilt krijgen van het binnenmilieu in uw woning.
  • Wilt weten of de woning welke u voornemens bent te kopen of huren gezond is.
  • Advies nodig heeft voor of tijdens verbouwing.
  • Gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid, benauwdheid, concentratie problemen, irritatie aan luchtwegen, slijmvliezen en huid ervaart in de woning.
  • Vermoeden heeft van gevaarlijke stoffen in uw woning.
  • Last van schimmels heeft in de woning.
  • Lekkages of vochtproblemen heeft waarvan de oorzaak niet bekend is.Wat kunt u verwachten?

Na het aanvragen van een offerte sturen wij u z.s.m. een voorstel, indien u akkoord gaat plannen we de afspraak naar wens in.

Dit onderzoek kan naar behoefte worden ingevuld met diverse metingen naar o.a. fijnstof, de meest voorkomende schadelijke dampen en gassen, klimaat en vocht in bouwdelen. Daarnaast zal er een fysieke inspectie plaatsvinden op eventuele bouwkundige oorzaken en er kan een luchtmonster worden genomen om eventuele aanwezige schimmels in het binnenmilieu te kwantificeren en determineren.

Het onderzoek duurt gemiddeld een uur, meetbare afwijkingen worden direct mondeling gerapporteerd. Uitslag van de monstername of eventuele schriftelijke rapportage volgt na maximaal 5 werkdagen.

Na afronding van ons onderzoek geven wij u aan waar de problemen dan wel verbeterpunten zich bevinden, of deze uw gezondheid kunnen beïnvloeden en hoe deze zijn te verhelpen. Ook in het oplossen kunnen wij u in de meeste gevallen helpen. We hanteren hierbij het OGO (oorzaak, gevolg, oplossing) principe.


Kosten

De kosten van dit onderzoek zijn € 275,- inclusief btw. 
U kunt een schriftelijke rapportage ontvangen voor € 50,- inclusief btw.

Het is ook mogelijk dit onderzoek met andere onderzoeken te combineren of uit te bereiden naar wens.
*Betaling dient direct na het onderzoek per PIN-transactie te worden uitgevoerd.


Offerte aanvragen voor een binnenmilieu onderzoek bij u thuis?

Intraclima kan u een vrijblijvende offerte leveren voor een binnenmilieu onderzoek bij u thuis, afspraken zijn doorgaans binnen 1 werkweek in te plannen.

Mail voor vrijblijvend advies, informatie of plan een afspraak in met onze expert.

info@intraclima.nl
U kunt ook een vraag of bericht achterlaten via ons contactformulier.